ABP-836 - 爱音麻里亚2019年番号 天然成分由来 愛音

ABP-836 - 爱音麻里亚2019年番号 天然成分由来 愛音

阅两月复觌面,其人言服鹿角胶半月,腿已不疼。 <篇名>73.论黄胆有内伤外感及内伤外感之兼证并详治法黄胆之证,中说谓脾受湿热,西说谓胆汁滥行,究之二说原可沟通也。

遂用玄参二两,潞参一两,煎汤一大碗,俾徐徐温饮下,尽剂而愈。隔旬余,痢又反复,自用原方治之,病转增剧,复来院求诊。

既至,见其颔下连颈,壅肿异常,抚之硬而且热,色甚红,纯是一团火毒之气,下肿已至心口;其牙关不开,咽喉肿疼,自牙缝进水半口,必以手掩口,十分用力始能下咽;且痰涎填满胸中,上至咽喉,并无容水之处,进水少许,必换出痰涎一口;且觉有气自下上冲,常作呃逆;其脉洪滑而长,重按有力,一分钟约近九十至;大便数日未行。腺肿百斯笃最占多数,一处或各处之淋巴管并其周遭组织俱发炎证。

丙寅季春,李××,纺纱厂学徒,病目久不愈。 将此药服完后,其灼必减轻,继用生地八钱,煎汤一茶杯,分多次徐徐温饮下,灼热当全愈。

 此证之危已至极点,当用重剂升举其下陷之大气,使复本位,更兼用温暖下焦之药,祛其寒凉庶能治愈。 若凉,则仍置锅中,加醋少许炒热再熨。

宜用仲师桂枝加桂汤加减治之。若无鲜茅根时,可用鲜芦根代之。

Leave a Reply